Strona główna - Dla początkujących - Nadawcy SP - Nadawcy SO, SQ, SWLs
Zarząd - Linki - Ham Spirit - Konkurs Rybnicki

Polski Związek Krótkofalowców
Rybnicki Oddział Terenowy
(OT-31)

                       Istnieje od 18 lutego 1996 r.
(6kB)
Podstawowym źródłem informacji o działalności Polskiego Związku Krótkofalowców
jest strona internetowa PZK
.

Pytania dotyczące naszego Oddziału można kierować na skrzynkę Oddziału

Bieżąca informacja składkowa - na rok 2018 oraz 2019


Nasz aktualny numer konta w mBanku        33 1140 1010 0000 3533 4800 1020

Oddział Terenowy 31 PZK przy MOK w Pszowie
44-370 Pszów, ul. Traugutta 1

Będący na wyposażeniu Oddziału miernik antenowy MFJ-259 B (8kB) jest udostępniany członkom Oddziału
według zasad ustalonych w regulaminie wypożyczania.
Z wnioskiem o wypożyczenie należy zwracać się do Andrzeja SP9N - 698 522 733.A K T U A L N O Ś C I  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK OT-31

Zarząd OT 31 PZK na podstawie Uchwały Zarządu (Uchwała 9/2019) zaprasza członków i sympatyków Rybnickiego OT PZK na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 15 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 (I termin) lub 10.15 (II termin), które odbędzie się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie przy ul. Traugutta 1

Ponieważ w tym dniu odbędzie się comiesięczne giełdo-spotkanie krótkofalowców i sympatyków radia w MOK Pszów to rejestracja uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego odbywać się będzie od godziny 8.00

Proponowany program Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego OT 31 PZK
 1. Rejestracja zebranych, otwarcie zebrania, stwierdzenie ważności zebrania.
 2. Wybór:
  1. Przewodniczącego zebrania
  2. protokolanta
 3. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu
 4. Uchwalenie porządku obrad
 5. Wybór komisji
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków
   (komisje ze swego grona wybierają przewodniczących)
 6. Sprawozdanie Zarządu (prezes, skarbnik) za okres mijającej kadencji
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu OT 31 PZK.
 10. Wybory nowych organów Rybnickiego OT PZK.
  1. Zarządu Oddziału
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Delegatów na Zjazd Krajowy PZK
 11. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych w dyskusji wniosków lub zgłoszonych w trakcie zebrania uchwał.
  Głosowanie Uchwał Walnego Zebrania
 12. Ogłoszenie wyniku wyborów. Ukonstytuowanie się wybranych Organów Oddziału. Dyskusja programowa o przyszłych zadaniach PZK.
 13. Przedstawienie wybranych władz oddziału po ukonstytuowaniu się z podziałem na funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz wystąpienie nowego Prezesa OT 31 PZK.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

(8kB)Zawody Rybnickie 2019

Krótkofalowcy z Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK zapraszają do wzięcia udziału w Zawodach Rybnickich 2019, które odbędą się tradycyjnie w dwóch turach w dniach
9 i 10 listopada (sobota i niedziela), w 6 kategoriach. Nasze zawody są organizowane dla wszystkich krótkofalowców w kraju i przyjaciół za granicą. W ubiegłym roku w naszych zawodach wystartowało 158 stacji (rekordowa ilość uczestników). Stworzyliśmy ciekawy regulamin, który sprawia, że nasze zawody są nietuzinkowe gdyż w raporcie podajemy liczbę lat posiadania licencji nadawczej a suma uzbieranych lat od korespondentów decyduje o wyniku w zawodach. Stacje z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz z OT-31 PZK rozdają dodatkowo po 5 punktów i można je rozpoznać po literze R w raporcie. Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich uczestników rozlosowana zostanie nagroda specjalna. Rozliczenie Zawodów Rybnickich nastąpi na tradycyjnym Barbórkowym Spotkaniu Krótkofalowców organizowanym w tym roku w dniu 29 listopada (piątek).

Powodzenia w zawodach!

Zarząd OT-31 PZK

regulamin zawodów

(8kB)Barbórkowe spotkanie krótkofalowców na Rymerze

Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SiTG Oddział w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT-31 PZK) zapraszają wszystkich krótkofalowców na tradycyjne Spotkanie Krótkofalowców, które odbędzie się w restauracji "NOT Dom Przyjęć Okolicznościowych" w Rybniku-Niedobczycach (ul. Rymera 54) w dniu 29 listopada 2019 r. Początek spotkania o godzinie 16.30. Zapisy na spotkanie prowadzą koledzy SP9FTJ oraz SQ9HZM od 20 października do 17 listopada (dni giełdy w Pszowie) na ubiegłorocznych zasadach.

W imieniu organizatorów
Zarząd OT-31 PZK

(8kB)


Grzegorz SP9AHB - Silent Key

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r odszedł do wieczności, otoczony opieką najbliższej rodziny
nasz Kolega Grzegorz Wieczorek SP9AHB.

Śp. Grzegorz SP9AHB rozpoczynał swoją przygodę z krótkofalarstwem w latach 50-tych ubiegłego stulecia i do końca życia był czynnym nadawcą. Za zasługi dla Polskiego Związku Krótkofalowców został odznaczony Odznaką Honorową PZK.
Kolega Grzegorz SP9AHB pozostanie w naszej pamięci jako dobry i uczynny kolega z dużym doświadczeniem konstruktorskim oraz operator radiowy o dużej kulturze osobistej.
Składamy wyrazy współczucia dla syna Leszka SP9WZJ i całej jego Rodziny.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek o godz. 08:45 w kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach.
W ostatnim pożegnaniu Grzegorzowi towarzyszyło liczne grono spośród krótkofalarskiej społeczności.

W imieniu całego Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK
Gienek SQ9HZM

(8kB)


Pierwsze Powstanie Śląskie - akcja dyplomowa

W setną rocznicę I Powstania Śląskiego, które wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r., zapraszamy do wzięcia udziału w akcji dyplomowej dedykowanej krótkofalowcom z kraju i zagranicy, upamiętniającej zryw powstańczy ludności pochodzenia śląskiego. Każdy krótkofalowiec mieszkający na terenie powiatu gdzie 100 lat temu toczyły się walki powstańcze może czynnie wesprzeć swoją obecnością w eterze akcję dyplomową od 15 sierpnia do 15 września zgodnie z regulaminem dyplomu. akcja dyplomowa - regulamin

Gienek SQ9HZM

(8kB)


Akcja zawieszona!!!

W związku z brakiem komunikacji z platformą logSP na której miała być przeprowadzana akcja dyplomowa „Zabytki Górnego Śląska” i po uwagach ze strony współorganizatorów i pomysłodawców tego projektu (klub SP9YFF) zmuszeni jesteśmy odwołać dyplom ZGS w terminie 15.10 – 15.11 br. Być może wrócimy do tego pomysłu w terminie póżniejszym.
Bardzo dziękuję wszystkim stacjom, które już zadeklarowały swoją gotowość jako aktywatorzy ale w obecnej sytuacji byłoby nieuczciwym udawać że wszystko zmierza w dobrym kierunku i dlatego została podjęta taka decyzja.

Zabytki Górnego Śląska (ZGS) - akcja dyplomowo-konkursowa

Po zeszłorocznej akcji dyplomowej pt. Kopalnie Śląskie na Antenie i jej dużym powodzeniu (wydano 1544 dyplomy, 15 tys. QSO od 21 aktywatorów), zapraszamy do wzięcia udziału w akcji dyplomowej Zabytki Górnego Śląska (ZGS).

Akcja zostanie przeprowadzona od 15 października do 15 listopada (liczyć się będą też łączności w Zawodach Rybnickich).
Jako organizatorzy (SP9YFF, OT 31 PZK) prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się poprzez stronę akcji dyplomowej do udziału w roli aktywatora.

Zgłoszenie generalnie polega na wysłaniu zdjęcia zabytku, obiektu historycznego itd. (najlepiej na tle obiektu foto aktywatora – może być zdjęcie z komórki ustawionej do zdjęcia w pozycji poziomej) w celu umieszczenia fotografii na ww. stronie. Szczegóły z regulaminem też są na stronie. Aktywator może nadawać z domu lub klubu.

Nasz oddział jest fundatorem 3 nagród czyli dla najlepszego łowcy, najlepszego aktywatora oraz nagrody wylosowanej spośród wszystkich uczestników akcji ZGS. Można też zgłaszać się bezpośrednio przez e-mail sq9hzm@wp.pl

Gienek SQ9HZM

(8kB)


ŁOŚ 2019    23 - 26 maja

W tym roku jak zwykle nie zabrakło naszej oddziałowej obecności w trakcie Spotkania Krótkofalowców – ŁOŚ 2019. Spotkania w Jaworznie na styku trzech województw – łódzkiego, opolskiego i śląskiego (ŁOŚ) zawsze cieszą się dużym powodzeniem i tak samo było w tym roku. Przyjazna atmosfera dużego pikniku krótkofalarskiego udziela się wszystkim a dobrze zorganizowane spotkania wpisały się na stałe do kalendarza imprez krótkofalarskich. W tym roku nasz Rybnicki Oddział Terenowy PZK też był uczestnikiem zlotu krótkofalarskiego i udało nam się zebrać wspólnie pod banerem oddziałowym żeby zrobić zdjęcia i pogrilować.

Linki do galerii zdjęć ze spotkania na Łosiu 2019
galeria 1 Andrzeja z Wodzisławia i Wiesława SQ9V,
galeria 2 Huberta SP9MDY


Gienek SQ9HZM

(8kB)


Po zawodach SP DX CONTEST 2019

W niedzielę 19 maja na spotkaniu oddziałowym połączonym z giełdą krótkofalarską odbyło się losowanie nagród wśród tych członków Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK, którzy w zawodach SP DX Contest 2019 przeprowadzili 50 i więcej łączności oraz wysłali log.
W losowaniu brały udział 52 stacje na 57 startujących w zawodach z OT 31 PZK. Komisja losowania w składzie: Marzena SQ9MPD i Sławek SQ9PL dbała o prawidłowy przebieg losowania a szczęście tym razem dopisało Ewie SP5HEN i Szymonowi SQ9KRC - i to oni stali się szczęśliwymi posiadaczami nowych Baofengów UV5R z dodatkowymi przejściówkami SMD na UC1 wykonanymi przez Andrzeja SP9N.

Dziękujemy wszystkim startującym w tegorocznych zawodach SP DX Contest i zapraszamy do naszej oddziałowej drużyny w przyszłym roku.


W trakcie giełdo-spotkania nowi adepci naszego hobby: Paweł SP9-31-075 i Szymon SP9-31-076 otrzymali licencje nasłuchowe z rąk Wojciecha SP9PT, nestora krótkofalarstwa, wspaniałego DX-mana, uczestnika i organizatora wypraw krótkofalarskich do ciekawych krajów z listy DXCC.
Bardzo cieszy nas wzrost zainteresowania krótkofalarstwem nowych i młodszych kolegów; na giełdzie 16 czerwca do odebrania będzie 5 kolejnych licencji SWL. Ciekawostką jest też to, że spośród licencji SWL wręczonych w marcu br. w Pszowie dwóch kolegów zdało pomyślnie egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych. Są to Roman SP9-31-070 obecnie SQ9IR oraz Wacław SP9-31-069, który oczekuje na przydzielenie znaku nadawczego. Wymienieni Koledzy są członkami pszowskiego klubu SP9PKM.


Link do galerii zdjęć autorstwa Wiesława SQ9V ze spotkania giełdowo-oddziałowego 19 maja 2019 r.

Gienek SQ9HZM

(8kB)

W dniu 21 lutego 2016 r podczas comiesięcznego giełdo-spotkania krótkofalowców OT-31 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ulicy Traugutta 1, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Terenowego PZK w Rybniku.

Nowo wybrane władze prezentujemy na podstronie "Zarząd".

(8kB)

Od listopada 2015 roku comiesięczne spotkania oddziałowe odbywają się zawsze w trzecią niedzielę miesiąca

w godzinach od 08.00 do 12.00

w nowej siedzibie, w lokalu klubu SP9PKM w Pszowie.

Organizatorzy spotkania informują, że w nowym miejscu będą się także odbywały giełdy sprzętowe; część wystawców z giełdy w Rybniku zapowiedziała swój udział. Adres: Miejski Dom Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1

Radiowe komunikaty przed niedzielnymi spotkaniami będą emitowane jak dotychczas, w poprzedzający piątek o godz. 19.00 czasu lokalnego na częstotliwości 145.350 MHz (FM).

Mapka z zaznaczoną siedzibą klubu SP9PKM w Miejskim Ośrodku Kultury
oraz schemat miejsc parkingowych w pobliżu.

(8kB)Słów kilka o radiu amatorskim

  Jeżeli jeszcze nie jesteś krótkofalowcem wejdź tutaj

Ham Spirit - zasady, których przestrzeganiem się chlubimy i które od ponad 70 lat pozostają aktualne w znacznym stopniu. Są kwintesencją dobrego obyczaju w naszym środowisku.    Do solidnego przemyślenia

  Skład Zarządu Oddziału Terenowego. Tutaj także najważniejsze dokumenty konstytuujące powstanie oraz oficjalną rejestrację naszego Oddziału przez Zarząd Główny PZK

  Żelazny punkt każdej witryny, odnośniki (zwane linkami) do innych stron, warte obejrzenia; m.in. pozostałe Oddziały Terenowe PZK Tam także wyszukiwarka Polskiego CallBooka - z możliwością szukania według różnych kategoriiAdmin strony
prosi o wszelkie uwagi,
pytania, komentarze i propozycje
 

Jeśli masz chwilę czasu zostaw wpis w księdze gości

zobacz księgę | dopisz do księgi

Strona główna - Dla początkujących - Nadawcy SP - Nadawcy SO, SQ, SWLs
Zarząd - Linki - Ham Spirit - Konkurs Rybnicki