Regulamin Zawodów Rybnickich  2023

Organizator – Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT 31 PZK)

Zawody są organizowane dla wszystkich krótkofalowców z SP oraz dla przyjaciół z zagranicy w celu popularyzacji naszego hobby oraz aktywizacji radioamatorów z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego na KF.

Termin – 4 i 5 listopada 2023 r
I tura – 4 listopada 2023, sobota, 14.00 – 16.00 UTC
II tura – 5 listopada 2023, niedziela, 10.00 – 12.00 UTC
Pasma: 80 m oraz 40 m
Emisje: SSB/CW
Łączności – każda stacja biorąca udział w zawodach nawiązuje łączności ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami, zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP. Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO emisjami CW i SSB, na każdym paśmie odrębnie. Czyli w obydwu turach można przeprowadzić z tą samą stacją maksymalnie 2 łączności w kategorii A, D, F albo 4 łączności w kategorii B, E. W każdej turze można pracować na obu pasmach. Podczas pracy w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 watów i może być emitowany tylko jeden sygnał bez względu na pasmo i emisję.
Podczas QSO każdy z operatorów może używać wyłącznie jednego znaku wywoławczego. Do stacji ROP zaliczamy wszystkie stacje amatorskie z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor oraz wszystkie stacje członków oraz klubów OT-31 PZK w Rybniku.

Wymiana raportów:
 – Stacje ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji + literę R (np. 599 25R)
 – Stacje spoza ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji (np. 599 25)
 – W przypadku posiadania licencji poniżej jednego roku, w raporcie podajemy 01 lub 01R

Wynik to suma lat posiadania licencji od wszystkich stacji zalogowanych przez uczestnika zawodów plus 5 pkt za każdą stację podającą w raporcie literę R (z ROP). Po odebraniu litery R w raporcie nie dodajemy 5 punktów do odebranego raportu; wynik prawidłowo ustali program rozliczający zawody.

Kategorie:

Stacje spoza ROP:
 A – SSB
 B – SSB + CW
 C – Nasłuchowcy MIXED, klasyfikacja łącznie ROP i spoza ROP
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów. Ten sam znak stacji nie może powtarzać się w logu częściej niż jednokrotnie podczas każdej godziny zawodów, maksymalnie 4 razy.
Stacje ROP:
 D – ROP SSB
 E – ROP SSB + CW
Wszystkie stacje:
 F – CW łącznie ROP i spoza ROP

Dzienniki – wyłącznie w postaci pliku cabrillo należy wysłać przez platformę logSP lub w razie problemów bezpośrednio na adres: sq9s@op.pl – do dnia 12 listopada 2023 r. Przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawny zapis czasu łączności UTC. Zaleca się używanie programów DQR_Log oraz SWL_DQR_Log. Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta oraz raporty. E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu „temat” zawierać znak stacji oraz kategorię, np. SP9PKM_E. Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii.

QSO nie zalicza się w przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 minut, błędnie odebranej grupy kontrolnej.

Nagrody w kategoriach:
 – za pierwsze 1 miejsce, puchar lub statuetka oraz nagroda
 – za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy

 Dodatkowo za przeprowadzenie minimum 20 łączności, dyplom uczestnika w postaci pliku
do wydruku (e-dyplom)

Zawody Rybnickie będą organizowane corocznie przez OT 31 PZK we współpracy z klubami w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie oddziałowej
http://ot31.pzk.org.pl oraz na portalu ZG PZK i LogSP.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu podczas corocznego spotkania krótkofalowców, organizowanego przez Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SITG w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy OT-31 PZK.

Award Manager Wiesław SQ9V roześle dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii, ponadto dyplomy uczestnictwa w postaci pliku do wydruku (e-dyplom) będzie można pobrać na stronie LogSP
W imieniu Komisji Zawodów edycji 2023 Gienek SQ9HZM