Wyniki konkursu Rybnickiego Okręgu Przemysłowego – 2014

Konkurs odbył się 8 i 9 listopada 2014 roku, na pasmach 80 m i 40 m, emisjami CW, SSB oraz DIGI. Organizatorem konkursu był Oddział Terenowy PZK w Rybniku. Współorganizatorem tegorocznej edycji był Klub Krótkofalowców SP9PRR przy OSP w Siedliskach.
Komisja w składzie SP9EYX, SQ9NFB, SQ9NOS po przeprowadzeniu analizy nadesłanych logów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach
Sklasyfikowano 49 stacji w 6 kategoriach, 3 logi przesłano do kontroli. W kategorii SWL nie było uczestników.
Najczęstsze błędy to: różnica w czasie powyżej 5 minut, źle odebrane znaki lub grupy kontrolne. Spora ilość stacji nie przysłała logów, co również było powodem niezaliczenia łaczności.
Za 1 miejsca w każdej kategorii przyznano puchary ufundowane przez Oddział Terenowy PZK w Rybniku.
Za 2 miejsca w kategoriach A, B, C (stacje spoza ROP) przyznano książki „Cień Błyskawicy”. Ksiązki zostały ufundowane przez Ewę SP5HEN oraz Wiesława SQ5ABG.
Za 2 miejsca w kategoriach E oraz G (stacje ROP) przyznano książki „Wywołanie ogólne” autorstwa Ryszarda SP4BBU. Fundatorem książek jest Klub SP9PRO przy Stoważyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku.
Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca przyznano drukowane dyplomy.

Kategoria A stacje spoza ROP – SSB

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SQ7CGN 103 16 puchar, dyplom
 2 SQ8JLS 81 12 książka, dyplom
 3 SP6BBE 71 3 dyplom
 4 SP3FTA 65 2
 5 SQ8PIW 63 1
 6 SQ9PPU 52 1
 7 SP8AJB 48 3
 8 SP9PKE 42 1
 9 SQ9OUM 42 3
10 SQ1NXW 41 1
11 SO5MAX 38 7
12 SQ9BDB 37 2
13 SN22RN 33 5
14 SP9IKN 31 4
15 SQ6LAN 24 7
16 SQ6RGG 11 0

Kategoria B stacje spoza ROP – SSB+CW

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SP7FGA 125 10 puchar, dyplom
 2 SP4GFG 60 0 książka, dyplom
 3 SP5MBI 57 1 dyplom
 4 SP4GHL 49 6
 5 SP3BES 44 2

Kategoria C stacje spoza ROP – SSB+CW+DIGI

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SP9WZO 72 3 puchar, dyplom
 2 SQ9DXT 49 2 książka, dyplom
 3 SQ8NQS 37 2 dyplom

Kategoria D stacje SWL (ROP i spoza ROP) – brak uczestników

Kategoria E stacje ROP – SSB

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SP9FRZ 118 14 puchar, dyplom
 2 SP9LDP 107 9 książka, dyplom
 3 SQ9PCA 102 18 dyplom
 4 SQ5ABG 97 4
 5 SP9AQF 96 11
 6 SP9RCF 91 2
SQ9V 91 4
 7 SP9HVW 78 10
 8 SQ9JKG 75 2
 9 SP9KUP 68 8
10 SQ9NJ 57 5
11 SP9JQ 53 9
12 SP9KVC 52 4
13 SP6ZJP 41 3
14 SP9NLB 40 1
15 SP9CTH 39 4
16 SQ9HZM 36 5
17 SP6OUJ 30 0
18 SP9QMH 26 4
19 SP9EUH 18 4
20 SQ9JJH 8 2

Kategoria F stacje ROP – SSB+CW

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SP9MDY 99 15 puchar, dyplom

Kategoria G stacje ROP – SSB+CW+DIGI

 Znak stacji  punkty  QSO niezaliczone
 1 SP9KJU 105 13 puchar, dyplom
 2 SQ9S 55 4 książka, dyplom
 3 SQ9JXB 41 4 dyplom

Logi do kontroli:
SP9PRR, SP9EYX, SQ3F

Brak logów (wykazani w logach uczestników):
SQ9OUB (35), SO3AJP (14), SP8NFZ (13), SP9BRP (12), SQ6ZP (11), SQ8NMA (11), SP2CYK (7), SQ2KRT (5),
SQ9ITA (5), SQ2RSG (4), SQ5WD (3), SP5NN (3), SP5NVX (2), SQ2AHL (2), SP8BBK/p (2), SP3WXI, SQ3OW,
SQ3KNH, 3Z2014DK, SP5GIH, SN0P, SO7VT, SP6QKS, SQ6RKO, SQ8RMU, SQ8PKG, SQ6NTM, SP7CHR, SP3JHZ, SQ9ORH,
HF4OOSN

W imieniu komisji Konkursu ROP
Grzegorz Skaba SQ9NOS
Prezes Klubu Krótkofalowców SP9PRR
przy OSP w Siedliskach.