po walnym zebraniu Oddziału 17 grudnia 2023 roku

Zarząd

 • prezes – Eugeniusz Kowol SQ9HZM  [sq9hzm@wp.pl] 666 205 358
 • viceprezes – Hubert Marcinek SP9MDY  [sp9mdy@interia.pl] 607 744 161 
 • skarbnik – Rudolf Cop SP9RCF  [sp9rcf@wp.pl] 503 519 820
 • sekretarz – Adam Grzenia SQ9S  [sq9s@op.pl]
 • członek zarządu – Henryk Ratajczak SQ9MZ  [sq9mz@sq9mz.pl] 505 900 871

Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący – Grzegorz Skaba SQ9NOS [sq9nos@gmail.com]
 • członek – Czesław Kiełkowski SQ9ANT  [sq9ant@wp.pl]
 • członek – Mariusz Durka SQ9DIQ  [sq9diq@gmail.com]

Delegaci na Zjazd Krajowy PZK

 • Eugeniusz Kowol SQ9HZM  [sq9hzm@wp.pl]
 • Józef Łuska SP9HVW  [info@sp9hvw.info]

Zastępcy Delegatów na Zjazd Krajowy PZK

 • Andrzej SP9N
 • Tomasz SP9TSN

Przedstawiciel Oddziału na zebrania ZG PZK

 • Jerzy Koler SP5GEO  [sp5geo@wp.pl]

Funkcję QSL-managera pełni nadal Wiesław SQ9V