po walnym zebraniu Oddziału 15 grudnia 2019 roku

Zarząd

 • prezes – Eugeniusz Kowol SQ9HZM  [sq9hzm@wp.pl] 666 205 358
 • viceprezes – Wiesław Postawka SQ9V  [sq9gai@wp.pl] 606 892 847 oddziałowy QSL manager
 • skarbnik – Rudolf Cop SP9RCF  [sp9rcf@wp.pl] 503 519 820
 • sekretarz – Adam Grzenia SQ9S  [sq9s@op.pl]
 • członek zarządu – Andrzej Porwoł SP9N  [sp9aqf@wp.pl]

Komisja Rewizyjna

 • przewodniczący – Grzegorz Skaba SQ9NOS [sq9nos@gmail.com]
 • członek – Czesław Kiełkowski SQ9ANT  [sq9ant@wp.pl]
 • członek – Mariusz Durka SQ9DIQ  [sq9diq@gmail.com]

Delegaci na Zjazd Krajowy PZK

 • Eugeniusz Kowol SQ9HZM  [sq9hzm@wp.pl]
 • Andrzej Porwoł SP9N  [sp9aqf@wp.pl]

Zastępca Delegata na Zjazd Krajowy PZK

 • Józef Łuska SP9HVW  [info@sp9hvw.info]