Pytania dotyczące naszego Oddziału można kierować na skrzynkę Oddziału
lub na adresy osób pełniących funkcje w zarządzie.

Na stronie Zarządu Oddziału e-adresy oraz numery kontaktowe

Nasz aktualny numer konta w mBanku
33 1140 1010 0000 3533 4800 1020
Oddział Terenowy 31 PZK przy MOK w Pszowie
44-370 Pszów, ul. Traugutta 1

Kontakt z Zarządem OT 31 PZK w piątki w godzinach 18.00- 20.00 w klubie SP9PKM oraz na giełdo spotkaniach w MOK w Pszowie w trzecią niedzielę miesiąca od 8.00-11.00

Jak dołączyć do Rybnickiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców ?

Należy pobrać, wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać

a) „Deklaracja przystąpienia do PZK”                             pobranie
b) „Informacja o członku wstępującym do PZK”          pobranie

Dla występujących o licencję SWL (amatorskiej stacji nasluchowej):
czynności jak dla nadawców, dodatkowo dołączyć
c) „Wniosek o wydanie licencji SWL                           pobranie

Ww. dokumenty należy przedłożyć członkowi Zarządu OT-31 PZK
Po zatwierdzeniu przez Zarząd należy uiścić SKŁADKI.