Będący na wyposażeniu Oddziału analizator antenowy MFJ-259 B jest udostępniany członkom Oddziału według zasad ustalonych w regulaminie wypożyczania. Z wnioskiem o wypożyczenie należy zwracać się do Andrzeja SP9N – 604 068 383.

Regulamin wypożyczania miernika:

  1. Miernik jest własnością Oddziału Terenowego nr 31 PZK z siedzibą w Pszowie i może być wypożyczany tylko członkom OT 31 PZK; zabrania się udostępniania miernika osobom trzecim.
  2. Wypożyczający potwierdza podpisem, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
  3. MFJ-259B zgodnie z uchwałą nr 7/2016, wypożycza osoba upoważniona przez Zarząd OT 31 PZK.
  4. Czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
  5. Wypożyczający osobiście odpowiada za wypożyczony MFJ-259B.
  6. Odbiór miernika musi być potwierdzony podpisem osoby wypożyczającej.
  7. Za wypożyczenie nie pobiera się opłaty.
  8. Ewentualne uszkodzenia przyrządu MFJ-259B będą rozpatrywane indywidualnie.
  9. Odbiór potwierdza osoba upoważniona do wypożyczania.