Składki członkowskie w roku 2024

Komunikat skarbnika o nie zmienionej wysokości składki w 2024 roku.

Okres składkowy jest ograniczony datami 15 stycznia (termin opłaty składki rocznej lub półrocznej) i 15 lipca (termin opłaty za drugie półrocze).
Wygaśnięcie członkostwa następuje w wyniku nieuregulowania opłat do dnia 31 marca lub 30 września danego roku.

Składki należy opłacać zawsze za pośrednictwem Oddziału, wpłacając pieniądze na podane konto bankowe (zakładka KONTAKT), można także zapłacić gotówką na ręce skarbnika lub członka zarządu zastępującego skarbnika na comiesięcznych spotkaniach giełdowych odbywających się regularnie w trzecią niedzielę miesiąca. Na zasadzie koleżeńskiego zaufania można opłacić składkę korzystając z pośrednictwa innego członka związku; na tej samej zasadzie skarbnik przyjmie opłaty dokonywane w imieniu wielu osób. Przyjęcie wpłaty potwierdzane jest imiennym dokumentem kasowym, „Dowodem Wpłaty – KP”.

Uchwałą Walnego Zebrania wyborczego z 15 grudnia 2019 r. podwyższono wysokość składki oddziałowej o 50% od stycznia 2020 r. (z dotychczasowej 20,00 zł na 30,00 zł, z dotychczasowej 10,00 zł na 15,00 zł)

Ponadto zniesiono oddziałowe wpisowe dla nasłuchowców.

Poniżej aktualny wykaz wariantów opłat.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
2021, 2022, 2023, 2024
 Za cały rok  Za pierwsze półrocze  Za drugie półrocze
nadawca od 21 do 70 roku życia   150,00   (120,00 + 30,00)   90,00    (60,00 + 30,00)   60,00
nadawca do 20 roku życia lub uczący się do 26 roku     45,00    (30,00 + 15,00)   30,00    (15,00 + 15,00)   15,00
nadawca od 71 roku życia   105,00    (90,00 + 15,00)   60,00    (45,00 + 15,00)   45,00
nasłuchowcy     45,00    (30,00 + 15,00)   30,00    (15,00 + 15,00)   15,00

Zwolnione z opłaty składek są kluby zarejestrowane w Oddziale Terenowym.
Składka dla członka wspomagającego (Statut PZK, Rozdz. III, §11) wynosi 20,00 zł