KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.
Krótkofalarska akcja dyplomowa „III Powstanie Śląskie”, organizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi.III Powstanie Śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch oraz uporczywym dążeniem ludności Górnego Śląska do zjednoczenia z niepodległym państwem polskim. Trzecie Powstanie Śląskie było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku. Jego efektem było przyznanie Polsce znacznie większej części Górnego Śląska, niż pierwotnie zamierzano. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, walki trwały dwa miesiące.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach oraz SP9KJM w Siemianowicach Śl. organizowana jest od 01 maja (00:00 UTC) do 31 maja 2021 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: „III Powstanie Śląskie”*

 • Akcja polega na nawiązaniu w tym okresie łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi:
  3Z1921PS, HF1921PS, SN1921PS, SO1921PS, SP1921PS, SQ1921PS.
  Każda z tych stacji przyznaje do dyplomu po 15 pkt.
 • Stacje z powiatów, na terenie których toczyły się wtedy walki (wg SPPA):
  AP, CW, EM, ET, EY, GC, GE, IK, JZ, KB,
  LX, MF, MW, OP, OY, PJ, PY, RB, RC, RN,
  RS, TE, TG, TH, TY, UC, WV, YT, ZR, ZX, przyznają od dyplomu po 5 pkt.
  Trzy najbardziej aktywne stacje przyznające po 5 pkt. zostaną uhonorowane okolicznościowym grawertonem.
  Wszyscy uczestnicy trzech edycji naszych akcji dyplomowych – I, II oraz III Powstanie Śląskie (stacje DX dwie edycje) – otrzymają dyplom kat. „GOLD” w wersji elektronicznej do pobrania po podsumowaniu akcji czyli po 03.06.2021 r. Najbardziej aktywne stacje w poszczególnych grupach zostaną wyróżnione grawertonem kategorii „GOLD”.
  Stacje indywidualne które przeprowadzą co najmniej 700 QSO’s otrzymają karty QSL pokrywające z znacznej mierze zapotrzebowanie na potwierdzenie łączności podczas naszej akcji dyplomowej.
 • Punkty są przydzielane za łączności ze stacjami okolicznościowymi oraz pozostałymi stacjami przydzielającymi punkty. Łączność z daną stacją jest punktowana tylko jeden raz bez względu na pasmo i emisję.
 • Aby uzyskać dyplom okolicznościowy wymagane jest uzyskanie przez:
  – stacje z SP co najmniej 100 pkt
  – stacje EU (poza SP) 60 pkt
  – pozostałe stacje 30 pkt.
  Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie logSp.
  Stacje, które uzyskają w poszczególnych grupach najwięcej punktów, zostaną wyróżnione okolicznościowymi grawertonami. Więcej informacji o powstaniu, na stronie Muzeum Powstań Śląskich.* Powstania śląskie – były to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919 – 1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
  I Powstanie Śląskie – od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
  II Powstanie Śląskie – od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
  III Powstanie Śląskie – od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w tej akcji dyplomowej.
  Marek SP9HTY