1. Termin współzawodnictwa: jeden rok kalendarzowy.
 1. Honorowy Patronat: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców.
 1. Cele:
 • wyłonienie najlepszych operatorów, reprezentujących wysoki poziom sportowy
 • zwiększenie aktywności klubów i nadawców indywidualnych, szczególnie młodzieży –  JUNIORÓW
 • podnoszenie umiejętności operatorskich i poziomu organizacji zawodów.
 1. Zakres współzawodnictwa:
 • współzawodnictwo obejmuje wyniki polskich stacji indywidualnych i klubowych oraz stacji zagranicznych – członków PZK (członkostwo dotyczy stacji zagranicznych), w zawodach krajowych, zamieszczonych na liście zawodów (* tabela na końcu tekstu).
 • wyniki zawodów cyklicznych uwzględnione będą po ostatniej turze jako wynik końcowy tych zawodów.
 1. Kategorie współzawodnictwa:

Stacje nadawcze:

 • SO-CW – stacje pracujące emisją CW
 • SO-SSB – stacje pracujące emisją SSB
 • SO-MIXED – stacje pracujące emisją SSB i CW
 • SO/MO QRP-MIXED – stacje pracujące emisją SSB, CW, lub SSB i CW
 • MO-CW – stacje pracujące emisją CW
 • MO-SSB – stacje pracujące emisją SSB
 • MO-MIXED – stacje pracujące emisją SSB i CW

Uwagi:

 • SO – single operator (stacja z jednym operatorem)
 • MO – multi operator (stacja z wieloma operatorami)
 • stacja może być sklasyfikowana w kilku kategoriach
 • stacje klasyfikowane w zawodach w nietypowych kategoriach będą klasyfikowane w kategoriach jak w pkt. 5 wg interpretacji komisji współzawodnictwa
 • wyniki zawodów SP-CW-Contest oraz SP QRP-Contest  zaliczane są również do rywalizacji w pozostałych grupach klasyfikacyjnych SPCM. Dla SP-CW-Contest stacjom pracującym CW zalicza się również uzyskany wynik do klasyfikacji SO-MIX i MO-MIX SPCM a dla SP QRP- Contest stacjom pracującym ssb-qrp, cw-qrp, mix-qrp zalicza się również uzyskany wynik do klasyfikacji SO-SSB, SO-CW, SO-MIX, MO-SSB, MO-CW, MO-MIX
 • operatorzy JUNIOR będą klasyfikowani w kategoriach wg punktu 5. Do znaku zostanie dodana informacja (J) oznaczająca JUNIOR. Po zakończeniu rocznego współzawodnictwa, zostanie utworzony wykaz osiągnięć stacji JUNIOR. Informacje o wieku będą pobierane z wyników zawodów lub po przesłaniu zgłoszenia przez zainteresowanego równocześnie na adres: sp9gfi@gmail.com oraz sp9gfi@wp.pl
 • Za JUNIORA uważa się operatora w wieku do 18 lat w roku współzawodnictwa SPCM, liczy się rok urodzenia, nie jest wymagana dokładna data urodzenia.

Oddziały Terenowe PZK:

 • uczestnictwo w SP Contest Maraton nie wymaga zgłoszenia

 

 1. Punktacja:
 • Ilość punktów za wynik w zawodach zostanie przeliczony w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii wg wzoru:

PKT = {[Wynik stacji: Wynik zwycięzcy] x 100} +1

 1. Wyniki:

Stacje SO: CW, MIXED, SSB oraz MO: MIXED:

 • wynik stacji w danej kategorii to suma punktów 15-stu najlepszych wyników obliczonych wg pkt 4 i 6.

Stacje MO: CW, SSB:

 • wynik stacji w danej kategorii to suma punktów 12-stu najlepszych wyników obliczonych wg  pkt 4 i 6.

Stacje SO/MO QRP: MIXED:

 • Wynik stacji w danej kategorii to suma punktów ośmiu najlepszych wyników obliczonych wg pkt 4 i 6

 

7a. Do końcowej klasyfikacji w danej kategorii zaliczone będą stacje które zostaną sklasyfikowane w co najmniej:

 • czterech zawodach – kategoria SO/MO QRP-MIXED, MO-CW, MO-SSB
 • pięciu zawodach – kategoria SO-CW, SO-MIXED, SO-SSB, MO-MIXED

Stacje będą klasyfikowane wg znaków zamieszczonych w oficjalnych rezultatach zawodów lub pod tzw. znakiem podstawowym, jeżeli będzie możliwa identyfikacja znaku okolicznościowego, contestowego.

 

OT PZK:

 • suma punktów uzyskanych w końcowej klasyfikacji przez stacje SO i MO z danego OT pomniejszona o PKT, w wypadku równoczesnego sklasyfikowania w dwóch KAT. w  SP CW Contest i SP QRP Contest. (Punkt 5Uwagi)
 • przynależność stacji do danego OT PZK będzie określana na podstawie danych zawartych w OSEC.

Cząstkowe oraz końcowe wyniki współzawodnictwa będą publikowane na:

http://www.pzk.org.pl

oraz innych portalach zapewniających szybki i swobodny dostęp do wyników.
Ogłoszenie końcowych wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca marca 2025.

 1. Nagrody: Fundatorem nagród jest ZG PZK
 • za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach: dyplom-grawerton
 • za miejsca 2 i 3: dyplomy elektroniczne
 • stacje JUNIOR otrzymają dyplomy elektroniczne, w razie pozyskania sponsorów – dodatkowa nagroda.
 1. Obliczanie rezultatów SP Contest Maraton przeprowadzi Komisja:

Krzysztof SP1MGM –  OT14, sp1mgm@smsnet.pl

Grzegorz SQ9E – OT6, sq9e@wp.pl

Kazimierz SP9GFI – OT31, sp9gfi@gmail.com     sp9gfi@wp.pl

Komisja prosi o przestrzeganie: zapisów regulaminowych m.in. nie przekraczanie mocy, zasad Ham Spirit np. pracy jednego operatora pod kilkoma różnymi znakami tylko z wybranymi przez siebie uczestnikami zawodów, CELOWE zniekształcanie części zapisów swojego logu. Nie odpowiada również za błędne wyniki publikowane przez organizatorów danych zawodów.

Uczestnicy zawodów którzy nie chcą być klasyfikowani we współzawodnictwie SPCM proszeni są o przesłanie rezygnacji równocześnie na adres:

sp9gfi@gmail.com      sp9gfi@wp.pl

Decyzje Komisji są ostateczne.

* Ad 4. Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton 2024.

Lp. Nazwa zawodów Termin Czas UTC
1 PGA TEST Cykl roczny wg regulaminu
2 SP OTC 21 stycznia 06:00 – 07:59
3 Podkarpackie 4 lutego 07:00 – 07:59
4 Zaślubiny z Polskim Morzem 11 lutego 14:00 – 16:00
5 O Statuetkę „Syrenki Warszawskiej” 16 marca 16:00 – 17:29
6 Świętokrzyskie 14 kwietnia 05:00 – 05:59
7 WARD Contest 18 kwietnia 15:00 – 15:59
8 Konstytucji 3-go Maja 3 maja 15:00 – 16:59
9 Europe-Day-Contest 9 maja 15:00 – 15:59
10 Quo Vadis 18 maja 06:00 – 06:59
11 Dni Morza 30 czerwca ­­05:00 – 06:59
12 Lubelski Lipiec 1980 21 lipca 16:00 – 17:29
13 Krew i Walka 1 sierpnia 15:00 – 16:59
14 Dzień Energetyka 1 września 15:00 – 17:00
15 Puchar Wielkopolskiej Pyry 15 września 15:00 – 15:59
16 SP QRP Contest 28 września 05:00 – 05:59
17 SP-CW-Contest 13 października 15:00 – 15:59
18 Rybnickie 2 listopada

3 listopada

14:00 – 16:00

10:00 – 12:00

19 Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 05:00 – 07:00
20 Ratownictwo Górnicze 17 listopada 17:00 – 17:59
21 Barbórka 4 grudnia 15:30 – 16:59
22 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego 6 grudnia 15:00 – 15:59

73 de SP1MGM, SQ9E, SP9GFI

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *