W związku z dobiegającą końca kadencją władz Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT 31 PZK), Zarząd Oddziału na mocy Uchwały 5/2023  podjętej 15.10. 2023 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  OT 31 PZK na niedzielę 17 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie przy ulicy Traugutta 1.  W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu (17.12.2023)  o godzinie 10:15. (drugi termin). Przed walnym zebraniem, tak jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca od godziny 8:00 odbędzie się tradycyjne spotkanie radioamatorów połączone z giełdą radiową.

Proponowany projekt porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rybnickiego Oddziału nr 31 PZK w Pszowie dnia 17.12.2023 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, powitanie zaproszonych Gości i Zebranych.
 2. Uczczenie pamięci zmarłych Kolegów.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku zebrania i poddanie go pod głosowanie jawne.
 5. Wybór protokolanta oraz komisji roboczych.
 6. Komisja Mandatowa (3 os.).
 7. Komisja Uchwał i Wniosków (2 os.).
 8. Komisja Wyborcza/Skrutacyjna (3 os.).
 9. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, finanse Oddziału, karty QSL.
 10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, wystąpienia osób funkcyjnych, pytania do ustępujących władz Oddziału.
 12. Wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 13. Otwarcie procedury wyborczej – omówienie zasad przeprowadzenia wyborów – ustalenie liczby osób w składach organów – zgłaszanie kandydatur do: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Krajowy, kandydatury na delegata na posiedzenia Zarządu Głównego – zamknięcie list wyborczych – wybory władz Oddziału i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, Delegatów na Zjazd Krajowy oraz wybór delegata na posiedzenia Zarządu Głównego.
 14. Wystąpienia gości, przedstawicieli środowisk i klubów. Dyskusja o przyszłych zadaniach PZK, działaniach oddziału.
 15. Zgłaszanie propozycji Uchwał i Wniosków ogłoszenie wyników wyborów dalszy ciąg dyskusji programowej ukonstytuowanie się wybranych organów Oddziału.
 16. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
 17. Ogłoszenie protokołów z posiedzeń, na których nastąpiło ukonstytuowanie się organów Oddziału.
 18. Wystąpienie przewodniczących nowych organów Oddziału PZK w Rybniku.
 19. Zakończenie zebrania.

Zarząd OT 31 PZK

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *