Sprawozdanie ze Spotkania Barbórkowego Krótkofalowców

                                i Miłośników Radia na Rymerze 2022.

 

W piątek 9 grudnia 2022 roku w klubo-restauracji NOT przy ulicy Rymera 54 w Rybniku odbyło się Spotkanie Barbórkowe Krótkofalowców i Miłośników Radia zorganizowane przez Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT 31PZK) oraz klub krótkofalowców SP9PRO działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik.

Spotkanie zostało ogłoszone w komunikacie PZK oraz na naszej stronie oddziałowej i było skierowane do wszystkich radioamatorów i sympatyków krótkofalarstwa. Zapisy na spotkanie prowadził Andrzej SP9N; zgłosiło się 62 uczestników reprezentujących oddziały: 31, 06, 50, 29, 11 oraz niezrzeszonych w PZK.

Zebranych gości przywitał gospodarz spotkania Wojciech SP9PT. Na prośbę prowadzącego zebrani chwilą ciszy wspomnieli zmarłych radioamatorów z OT 31 PZK od ostatniego spotkania krótkofalowców na Rymerze: Ewę SP5HEN i Mariana SP9SNH.

Kolega Wojciech wspomniał, że integrujące środowisko radioamatorów spotkania w okolicach Barbórki mają blisko 40-letnią tradycję. Poprosił o przedstawienie prelekcji znanego w kraju i na świecie DX-mana Janusza SP9FIH oraz wielokrotnego uczestnika wypraw krótkofalarskich Romana SP9FOW. Najpierw o wyprawie na Bermudy VP9/SP9FIH i wyspę St. Barthelemy FJ/SP9FIH opowiedział Janusz SP9FIH. Uczestnicy zapamiętają z prezentacji Janusza wspaniałe QTH nad oceanem na VP9, zastosowanie prostych anten do łączności i niezwykłe statystyki, które mówią o doskonałej pracy operatorskiej. Przy wyprawie na FJ Janusz najbardziej skoncentrował się na problemach z postawieniem anten i wykazał że nawet przy niesprzyjających warunkach antenowych można sobie poradzić. Uczestnicy otrzymali wiele rad od doświadczonego kolegi odnośnie organizacji wypraw na odległe podmioty DXCC oraz techniczne przygotowanie radiostacji, a zwłaszcza kreatywności przy budowaniu anten. Duże wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły filmy z lądowania samolotów na krótkim pasie startowym i kunszt pilotów lądujących na wyspie.

Z kolei Roman SP9FOW podzielił się ze zgromadzonymi wrażeniami z wyprawy krótkofalarskiej na wyspę St. Eustatius PJ5. Wyprawa miała miejsce na przełomie marca i kwietnia br. i towarzyszami wyprawowymi Romana byli Janusz SP9FIH oraz Dariusz SP9MQA. Mogliśmy pozazdrościć kolegom wspaniałej pogody, egzotycznych pejzaży a przede wszystkim zakosztowania prawdziwego pile-upu podczas prowadzenia łączności. Wojciech SP9PT podziękował Januszowi SP9FIH za długoletnie, wytrwale organizowane wyprawy krótkofalarskie, których historia rozpoczęła się w 1984 roku ekspedycją na Wyspy Alandzkie OH0 i wręczył Januszowi okolicznościowy kufel z Karczmy Piwnej KWK „Marcel” w Radlinie.

Po krótkiej przerwie Prezes OT 31 PZK Eugeniusz SQ9HZM przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z pracy zarządu za okres od 10.12.2021 do 09.12.2022.

Eugeniusz SQ9HZM podziękował prowadzącemu spotkanie Wojciechowi SP9PT oraz prelegentom za ciekawe opowiedzenie o wyprawach DX owych z ich udziałem. Przypomniał o sukcesach we współzawodnictwach oddziałowych, poinformował członków OT, że Komisja Zawodów SP DX Contest 2021 nie opublikowała wyników współzawodnictwa oddziałowego. Na prośbę przewodniczącego komisji zawodów Zygmunta SP5ELA obliczeń do współzawodnictwa dokonali Eugeniusz SQ9HZM i Wiesław SQ9V. Ustalili, że spośród 33 Oddziałów Terenowych pierwsze miejsce zajął Rybnicki OT-31.

Podziękował za zaangażowanie we Współzawodnictwo SP Contest Maraton 2021 i zwycięstwo w kategorii „Najlepszy OT”. Przypomniał o organizowanych od 15 lat giełdo-spotkaniach w Pszowie i podziękował koleżance i kolegom z klubu SP9PKM za przygotowywanie sali kinowo teatralnej na miejsce comiesięcznego spotkania połączonego z giełdą krótkofalarską, szczególnie Jerzemu SP9FUC za kierowanie przygotowaniami do giełd. Przypomniał o udziale stacji oddziałowych i okolicznościowych w wielu akcjach dyplomowych, w tym o obecnie trwającej akcji dyplomowej z okazji 95 rocznicy powstania rozgłośni Polskiego Radia Katowice.

Przypomniał, że w piątki przed giełdo-spotkaniem o godz. 19.00 nadawany jest komunikat oddziałowy na 145.350 MHz rozsyłany później e-mailowo do członków oddziału. Poinformował, że z powodu choroby skarbnika składki PZK należy regulować wyłącznie wpłatami na konto bankowe OT 31 PZK. Na prośbę QSL Managera, Prezes przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy oddziałowego biura QSL. Na koniec Eugeniusz SQ9HZM zakończył sprawozdanie życzeniami świąteczno-noworocznymi.

Następnym punktem programu spotkania było podsumowanie Zawodów Rybnickich 2022 którego dokonał Adam SQ9S oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród.

Adam SQ9S poinformował zebranych, że w Zawodach Rybnickich 2022 wzięło udział 158 stacji z czego logi wysłało 156 stacji. Z OT 31 PZK i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w zawodach 52 stacje. Wręczono puchar, dyplom i nagrodę zwycięzcom w kategoriach D i E  – SP9N i SP9PKM. Dyplomy za 2 i 3 miejsca stacjom SP6YG, SQ9V, SP9PT, SP9MQA oraz dwom stacjom nasłuchowym SP9-31-067, SP9-31-044. Zgodnie z regulaminem zawodów dokonano losowania nagrody dodatkowej, którą był miernik uniwersalny; szczęście dopisało koledze Zbigniewowi SP9LDB. Zespół SN0HQ pracujący z QTH Andrzeja SP9N sprezentował 3 egzemplarze książki autorstwa Przemka SP7VC pt. „Z radiem przez świat” a za sprawą losowania właścicielami książek zostali: SP9TSN, SP9REP i SQ9JJH. Przekazanych zostało także 6 książek autorstwa Zbigniewa SP9LDB i Dariusza SP9NRR „Znaki wywoławcze amatorskich radiostacji indywidualnych używane w latach 1919-2020”, które wylosowali SP8CHI, SQ2DYF, SP9MQG, SP5ELA , SP9KJU i SP6-15039-OP Dodatkowo Zbigniew SP9LDB przekazał 5 płyt CD z wykazem polskich krótkofalowców od lat 40 tych – 2020 dla SP9CXS, SP9HXJ, SP9MQA, SP9SNC, SP9-31-087.

Po emocjach związanych z losowaniami uczestnicy mieli okazję podyskutować na tematy towarzyskie, wspomnieniowe i techniczne a rozmowy trwały do godziny 20.30. Zgromadzeni obiecali sobie uczestnictwo na kolejnym Spotkaniu Barbórkowym Krótkofalowców i Miłośników Radia w 2023 roku.

Gienek SQ9HZM

Galeria zdjęć ze spotkania na Rymerze

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *