Wiesław SQ5ABG podesłał informację o regulaminie dyplomu, który wydaje oraz jego wizerunek.

W załączeniu regulamin i wzór dyplomu „Halo Tu Błyskawica”. Wydawałem go w wersji papierowej, potem mała przerwa i teraz opracowana jest wersja elektroniczna. Mam nadzieje, że będzie tak w tym samym terminie co roku. Proszę o ewentualne uwagi.

Pozdrawiam, Wiesław SQ5ABG

Dyplom „Halo Tu Błyskawica”
W 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 roku wydawany do tej pory w wersji papierowej dyplom „Halo Tu Błyskawica” zostaje wznowiony w wersji elektronicznej.
Warunkiem zdobycia dyplomu jest zgromadzenie w dniach 01.08.2021 do 04.10.2021 (4 października 1944 roku był dniem, w którym nadano ostatni komunikat przez radiostację) minimum:
77 punktów dla stacji SP,
35 punktów dla stacji EU,
25 pkt dla stacji spoza EU,
Emisje: SSB, CW
Punkty przyznają stacje:
HF60B      – 22 pkt
SQ5ABG   – 10 pkt
SP5HEN   – 10 pkt
SQ5ABF    – 10 pkt
SP5DU      – 10 pkt
SP5CI        – 10 pkt
SP5PAT     – 10 pkt
SP5PMD    – 10 pkt
SN5L          – 5 pkt
SN5Z          – 5 pkt
członkowie Rybnickiego OT PZK – 10 pkt

Liczą się łączności uzyskane także podczas zawodów.
W zgłoszeniu wysłanym na adres: garkowo202@gmail.com podajemy: datę, godzinę, emisję i znak stacji z którą zrobiono QSO.

Dyplom dostępny jest również dla nasłuchowców.
Regulamin i wzór dyplomu jest umieszczony na stronie Rybnickiego OT PZK.

Award Managerem dyplomu jest Wiesław SQ5ABG sq5abg@o2.pl.

On the 77th anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising in 1944, the diploma „Halo Tu Błyskawica„, so far issued in a paper version, will be resumed in an electronic form. The condition to obtain the diploma is to collect between 01.08.2021 and 04.10.2021 (4 October 1944 was the day when the last announcement was transmitted on the radio station) minimum:

77 points for SP stations,

35 points for EU stations,

25 points for non-EU stations,

emissions: SSB, CW.

points are awarded by stations

HF60B      – 22 pkt
SQ5ABG   – 10 pkt
SP5HEN   – 10 pkt
SQ5ABF    – 10 pkt
SP5DU      – 10 pkt
SP5CI        – 10 pkt
SP5PAT     – 10 pkt
SP5PMD    – 10 pkt
SN5L          – 5 pkt
SN5Z          – 5 pkt
members the Rybnik branch (OT PZK) of the PZK  – 10 pkt

Caution: You can make QSOs with the stations included in the list only once, while counting QSOs on a different band / type of emission.

Communications obtained during the contest will be counted. In application sent to: garkowo202@gmail.com give: date, time, emission and sign of the station with which qso was made.

Diploma is also available for the listeners.

Regulations and specimen of the diploma is published on the web site of Rybnik OT PZK and QRZ.com

 

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *