Jerzy Gromnica SP9RJ / SP8RJ / DL8BCM urodził się 19.09.1932 r. w Połomii. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Był współzałożycielem klubu SP9KAZ, który powstał w 1952 r. Do klubu należał do 1971 r.

Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 15.09.1957 r. i otrzymał znak nasłuchowy SP9-512. W następnym roku, 5.05.1958 r. uzyskał  licencję kat. II nr 643A ze znakiem SP9RJ.

Mieszkał wówczas w Rydułtowach przy ul. Paderewskiego 7 (obecnie Tetmajera 7). Był zatrudniony w Rybnickiej Fabryce Maszyn „RYFAMA”, pracował w dziale narzędziowni.
W latach 1965-1971 należał do klubu SP9PZD, który swą siedzibę miał w Szkole Podstawowej w Rydułtowach.
W związku ze zmianą stanu cywilnego 1971 r. przeprowadził się do Rzeszowa skąd pochodziła żona Krystyna. Zamieszkali przy ul. Kosynierów 20/26. Pracował w przedsiębiorstwie PKS
w dziale technicznym i zajmował się łącznością radiotelefoniczną.
W nowym okręgu, zmienił znak na SP8RJ, wstąpił do klubu SP8KAR; tam poznał Wojtka SP8AJK, który wprowadził go do SPDXC. Do SPDXC wstąpił 08.12.1979 r. (nr członkowski 244). W dniu 11.01.1985 r. został przyjęty do SP OTC (nr członkowski 52).
Sprzęt małej mocy i proste anteny, jakie mógł zainstalować w bloku, nie pozwalały Jurkowi na wielkie osiągnięcia DX-owe. Mimo tych trudnych warunków antenowych, we wrześniu 1990 roku na liście współzawodnictwa członków SP DX C zajmował 38 miejsce – 288/291 podmiotów DXCC, w tabeli współzawodnictwa DX w grupie MIXED był klasyfikowany na 23 miejscu 280/283, w grupie CW na 20 miejscu 151/163, w grupie FONE na 14 miejscu 252/253. W SP-DX Maratonie na dzień 31.12.1990 r. zajmował 86 miejsce z liczbą 2342 punktów.
W 1990 roku wyjechał wraz z żoną Katarzyną na stałe do Niemiec. Mieszkał w Twistringen przy Bahnhofstrasse 10, w Dolnej Saksonii, około 30 km na południowy zachód od Bremy. Był aktywny pod znakiem DL8BCM. Posiadał pokaźny zbiór informacji o nadawcach SP oraz o polonusach z całego świata.
Na kilka lat przed jego śmiercią zmarła żona Krystyna. Georg Gromnitza przeżył 79 lat, zmarł 7 kwietnia 2012 roku. Został pochowany na cmentarzu ”Heger Friedhof” w Osnabrück.

Opracowano wykorzystując wkład: SP5GEO, SP8AJK, SP9FRZ, SP9LDB, SP9PT, SP3CSD 
oraz SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP8DA, SP8GSC