Powrót do strony głównej

Regulamin współzawodnictwa SP Contest Maraton 2020

plik PDF z regulaminem

1 Termin współzawodnictwa jeden rok kalendarzowy

2 Honorowy patronat wiceprezes PZK, Tadeusz SP9HQJ

3 Cele

4 Zakres współzawodnictwa 5 (*)Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa(*)
Do współzawodnictwa zaliczone zostaną wyniki tych zawodów, których oficjalne komunikaty klasyfikacyjne zostaną opublikowane przez organizatorów w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia zawodów.
Wyniki zawodów można przesłać: na adres spcontestmaraton@wp.pl

6 Kategorie współzawodnictwa

STACJE NADAWCZE

Uwagi:

ODDZIAŁY TERENOWE

7 Punktacja

8 Wyniki

Stacje SO: CW, MIXED, SSB oraz MO: MIXED:

Stacje MO: CW, SSB: Stacje SO/MO QRP: MIXED: 8a

Do końcowej klasyfikacji w danej kategorii zaliczone będą stacje które zostaną sklasyfikowane w co najmniej:


Stacje będą klasyfikowane wg znaków zamieszczonych w oficjalnych rezultatach zawodów lub pod tzw. znakiem podstawowym, jeżeli będzie możliwa identyfikacja znaku okolicznościowego, contestowego.

OT PZK:

Cząstkowe oraz końcowe wyniki współzawodnictwa będą publikowane na: http://www.pzk.org.pl oraz innych portalach zapewniających szybki i swobodny dostęp do wyników Ogłoszenie końcowych wyników i wręczenie nagród odbędzie się do końca marca 2021.

9 Nagrody: fundatorem nagród jest ZG PZK


10 Obliczanie rezultatów SP Contest Maraton przeprowadzi Komisja

Krzysztof SP1MGM – OT14, sp3mgm@smsnet.pl
Grzegorz SQ9E – OT6, sq9e@wp.pl
Kazimierz SP9GFI – OT31, sp9gfi@wp.pl

Komisja prosi o przestrzeganie: zapisów regulaminowych, m.in. nie przekraczanie mocy, zasad Ham Spirit np. pracy jednego operatora pod kilkoma różnymi znakami tylko z wybranymi przez siebie uczestnikami zawodów. Nie odpowiada również za błędne wyniki publikowane przez organizatorów danych zawodów.

Uczestnicy zawodów, którzy nie chcą być klasyfikowani we współzawodnictwie SPCM proszeni są o przesłanie rezygnacji na adres: spcontestmaraton@wp.pl

Decyzje Komisji są ostateczne.

* Ad 5. Lista zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP Contest Maraton 2020.

  
 L / P     Nazwa zawodów      Termin      Czas zawodów  
    1 PGA TEST
    2 SP OTC
    3 Podkarpackie
    4 O statuetkę Syrenki Warszawskiej
    5 Świętokrzyskie
    6 WARD Contest
    7 Konstytucji 3-go Maja
    8 Europe-Day-Contest
    9 Quo Vadis
  10 Dni Morza
  11 Powstanie Warszawskie
  12 Dzień Energetyka
  13 Puchar Wielkopolskiej Pyry
  14 SP QRP Contest
  15 SP-CW-Contest
  16 Rybnickie
  17 Narodowe Święto Niepodległości
  18 Ratownictwo Górnicze
  19 Barbórka
  20 Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego

73 de sp1mgm, sq9e, sp9gfiPowrót do strony głównej