Powrót do strony głównej


Składki członkowskie w roku 2018 i 2019

W dniu 8.11.2018 r., skarbnik PZK opublikował na portalu ZG PZK obowiązującą od stycznia 2019 r. wysokość składek członkowskich PZK,
ustaloną na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku

Składka za rok 2019 nie uległa zmianie w stosunku do obowiązującej w roku 2018. Bezpośrednie źródło: wysokość składki na ZG PZK

Okres składkowy jest ograniczony datami 15 stycznia (termin opłaty składki rocznej lub półrocznej) i 15 lipca (termin opłaty za drugie półrocze).
Wygaśnięcie członkostwa następuje w wyniku nieuregulowania opłat do dnia 31 marca lub 30 września danego roku.

Składki należy opłacać zawsze za pośrednictwem Oddziału, wpłacając pieniądze na podane konto bankowe (strona główna), można także zapłacić gotówką na ręce skarbnika lub członka zarządu zastępującego skarbnika na comiesięcznych spotkaniach giełdowych odbywających się regularnie w trzecią niedzielę miesiąca. Na zasadzie koleżeńskiego zaufania można opłacić składkę korzystając z pośrednictwa innego członka związku; na tej samej zasadzie skarbnik przyjmie opłaty dokonywane w imieniu wielu osób. Przyjęcie wpłaty potwierdzane jest imiennym dokumentem kasowym, "Dowodem Wpłaty - KP".

Wysokość składki oddziałowej wynosi - 20,00 zł w wymiarze rocznym.

Uchwałą Zebrania wyborczego z 18 marca 2012 r. obniżono wysokość składki oddziałowej do kwoty 10,00 zł dla:
- dla członka zwyczajnego od 71 roku życia
- dla członka zwyczajnego w wieku do 20 lat a jeżeli kontynuuje naukę do 26 lat

Poniżej wykaz wariantów opłat.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2019  Za cały rok  Za pierwsze półrocze  Za drugie półrocze
nadawca od 21 do 70 roku życia   140,00   (120,00 + 20,00)   80,00    (60,00 + 20,00)   60,00
nadawca do 20 roku życia lub uczący się do 26 roku     40,00    (30,00 + 10,00)   25,00    (15,00 + 10,00)   15,00
nadawca od 71 roku życia   100,00    (90,00 + 10,00)   55,00    (45,00 + 10,00)   45,00
nasłuchowcy     40,00    (30,00 + 10,00)   25,00    (15,00 + 10,00)   15,00

Zwolnione z opłaty składek są kluby zarejestrowane w Oddziale Terenowym.
Składka dla członka wspomagającego (Statut PZK, Rozdz. III, §11) wynosi 20,00 zł


W Oddziale utrzymano wpisowe w kwocie 5,00 zł.
Składki członkowskie w roku 2018

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2018  Za cały rok  Za pierwsze półrocze  Za drugie półrocze
nadawca od 21 do 70 roku życia   140,00   (120,00 + 20,00)   80,00    (60,00 + 20,00)   60,00
nadawca do 20 roku życia lub uczący się do 26 roku     40,00    (30,00 + 10,00)   25,00    (15,00 + 10,00)   15,00
nadawca od 71 roku życia   100,00    (90,00 + 10,00)   55,00    (45,00 + 10,00)   45,00
nasłuchowcy     40,00    (30,00 + 10,00)   25,00    (15,00 + 10,00)   15,00

Składki członkowskie w roku 2014, 2015, 2016 i 2017


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2014 - 2017  Za cały rok  Za pierwsze półrocze  Za drugie półrocze
nadawca od 21 do 70 roku życia   110,00   (90,00 + 20,00)   65,00    (45,00 + 20,00)   45,00
nadawca do 20 roku życia lub uczący się do 26 roku   30,00    (20,00 + 10,00)   20,00    (10,00 + 10,00)   10,00
nadawca od 71 roku życia   70,00    (60,00 + 10,00)   40,00    (30,00 + 10,00)   30,00
nasłuchowcy   30,00    (20,00 + 10,00)   20,00    (10,00 + 10,00)   10,00

Powrót do strony głównej