Powrót do strony głównej


Regulamin wypożyczania miernika antenowego MFJ-259B

 1. Miernik jest własnością Oddziału Terenowego nr 31 PZK z siedzibą w Pszowie i może być wypożyczany tylko członkom OT 31 PZK;
  zabrania się udostępniania miernika osobom trzecim.
 2. Wypożyczający potwierdza podpisem, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 3. MFJ-259B zgodnie z uchwałą nr 7/2016, wypożycza osoba upoważniona przez Zarząd OT 31 PZK.
 4. Czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
 5. Wypożyczający osobiście odpowiada za wypożyczony MFJ-259B.
 6. Odbiór miernika musi być potwierdzony podpisem osoby wypożyczającej.
 7. Za wypożyczenie nie pobiera się opłaty.
 8. Ewentualne uszkodzenia przyrządu MFJ-259B będą rozpatrywane indywidualnie.
 9. Odbiór potwierdza osoba upoważniona do wypożyczania.
(8kB)