Powrót do strony głównejRegulamin Zawodów Rybnickich 2018


Organizator w 2018 roku - Rybnicki Oddział Terenowy PZK nr 31

Cel zawodów - zawody są organizowane dla wszystkich krótkofalowców z SP oraz dla przyjaciół z zagranicy w celu popularyzacji naszego hobby
oraz aktywizacji radioamatorów z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego na KF.

Termin - pierwszy weekend przypadający po dniu 2 listopada. W roku 2018 są to dni 3 i 4 listopada.
I tura - 3 listopada 2018, sobota, 15.00 - 17.00 UTC
II tura - 4 listopada 2018, niedziela, 10.00 - 12.00 UTC

Pasma: 80 m oraz 40 m.

Emisje: SSB/CW

Łączności - każda stacja biorąca udział w zawodach nawiązuje łączności ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami,
zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP.
Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO emisjami CW i SSB, na każdym paśmie odrębnie.
W każdej turze można pracowac na obu pasmach.
Podczas pracy w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 watów i może być emitowany tylko jeden sygnał bez względu na pasmo i emisję.

Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:
- wszystkie stacje z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor
- wszystkie stacje członków oraz klubów OT-31 PZK w Rybniku

Wymiana raportów:
- stacje ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji + literę R (np. 59925R)
- stacje spoza ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji (np. 59925)
W przypadku posiadania licencji poniżej jednego roku, w raporcie podajemy 01 lub 01R

Wynik to suma lat posiadania licencji od wszystkich stacji zalogowanych przez uczestnika zawodów plus 5 pkt za każdą stację podającą w raporcie literę R (z ROP)
(po odebraniu litery R w raporcie nie dodajemy 5 punktów do odebranego raportu; wynik prawidłowo ustali program rozliczający zawody)

Kategorie:
stacje spoza ROP:
A - SSB
B - SSB + CW

C - Nasłuchowcy MIXED, klasyfikacja łącznie ROP i spoza ROP
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów.
Ten sam znak stacji nie może powtarzać się w logu częściej niż jednokrotnie podczas każdej godziny zawodów, maksymalnie 4 razy.

stacje ROP:
D - ROP SSB
E - ROP SSB + CW

Dzienniki - wyłącznie w postaci pliku cabrillo należy zalogować bezpośrednio na stronę https://logsp.pzk.org.pl
a w razie trudności prosimy przesłać na adres sq9s@op.pl w terminie dwóch tygodni, do dnia 18 listopada 2018 r.
Zaleca się używanie programów DQR_Log i SWL_DQR_Log
Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta oraz raporty.
E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu "temat" zawierać znak stacji oraz kategorię, np. SP9PKM_E.
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii.
QSO nie zalicza się w przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 minut, błędnie odebranej grupy kontrolnej.

Nagrody w kategoriach:
- za pierwsze 1 miejsce, puchar lub statuetka oraz nagroda
- za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy
- nagroda dodatkowa, wśród uczestników, którzy przeprowadzili więcej niż 20 QSO w zawodach (z wyjątkiem 1 miejsc w kategoriach) będzie rozlosowana nagroda specjalna.
- dodatkowo za przeprowadzenie minimum 20 łączności, dyplom uczestnika w postaci pliku do wydruku (e-dyplom)

Zawody Rybnickie będą organizowane corocznie przez OT 31 PZK we współpracy z klubami w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK.
Decyzje organizatorów są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu.

Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie oddziałowej http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html oraz na portalu ZG PZK.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu podczas corocznego spotkania krótkofalowców, organizowanego przez Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SITG w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy OT-31 PZK.

Award manager Wiesław SQ9V roześle dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii, ponadto dyplomy uczestnictwa w postaci pliku do wydruku (e-dyplom) będzie można pobrać na stronie https://logsp.pzk.org.pl

W imieniu komisji zawodów edycji 2018,
Gienek SQ9HZM

Przykładowy prawidłowo wygenerowany cabrillo:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: Zawody Rybnickie 2018
CALLSIGN: SQ9JXI
CATEGORY: D
CLAIMED-SCORE:
OPERATORS: SQ9JXI
EMAIL: sq9jxi@gmail.com
NAME: Mieczysław
ADDRESS: Radlin
ADDRESS:
ADDRESS:
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2017-11-04 1504 SQ9JXI 59 08R SQ9S 59 14R
QSO: 3500 PH 2017-11-04 1547 SQ9JXI 59 08R SP9WZO 59 25
END-OF-LOG:

Powrót do strony głównej