Powrót do strony głównejRegulamin konkursu - Dni aktywności krótkofalowców Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT-31) oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (dawniej ROW)

Niniejszy regulamin do pobrania .pdf 269 kB, do pobrania .docx 14 kB


Organizator w 2017 roku - Rybnicki Oddział Terenowy PZK nr 31

Cel konkursu - konkurs jest organizowany dla wszystkich krótkofalowców z SP oraz dla przyjaciół z zagranicy w celu popularyzacji naszego hobby oraz aktywizacji radioamatorów z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego na KF.

Termin - pierwszy weekend przypadający po dniu 2 listopada. W roku 2017 są to dni 4 i 5 listopada.
4 listopada 2017, sobota, 15.00 - 17.00 UTC
5 listopada 2017, niedziela, 10.00 - 12.00 UTC

Pasma: 80 m oraz 40 m.

Emisje: SSB/CW

Łączności - każda stacja biorąca udział w konkursie nawiązuje łączności ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami, zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP.
Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO emisjami CW i SSB, na każdym paśmie odrębnie.

Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:
- wszystkie stacje z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor
- wszystkie stacje członków oraz klubów OT-31 PZK w Rybniku

Wymiana raportów:
- stacje ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji + literę R (np. 59925R)
- stacje spoza ROP podają RST + liczbę lat posiadania licencji (np. 59925)

Wynik to suma lat posiadania licencji od wszystkich stacji zalogowanych przez uczestnika konkursu plus 5 pkt za każdą stację podającą w raporcie literę R (z ROP)

Kategorie:
stacje spoza ROP:
A - SSB
B - SSB + CW

C - Nasłuchowcy MIXED, klasyfikacja łącznie ROP i spoza ROP
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów.
Ten sam znak stacji nie może powtarzać się w logu częściej niż jednokrotnie podczas każdej godziny konkursu, maksymalnie 4 razy.

stacje ROP:
D - ROP SSB
E - ROP SSB + CW

Dzienniki - wyłącznie w postaci pliku cabrillo (nasłuchowcy dowolny plik tekstowy) należy przesłać na adres sq9s@op.pl w terminie dwóch tygodni, do dnia 19 listopada 2017 r.
Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta oraz raporty. E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu "temat" zawierać znak stacji oraz kategorię, np. SP9PKM_E.
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii. QSO nie zalicza się w przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 minut. Podczas pracy w konkursie obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 W.

Nagrody w kategoriach:
- za pierwsze 1 miejsce, puchar oraz nagroda
- za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy
ponadto
- za przeprowadzenie minimum 20 łączności, dyplom uczestnika w postaci pliku do wydruku (e-dyplom)

Konkurs "Dni Aktywności stacji ROP" będzie organizowany corocznie przez OT 31 PZK we współpracy z klubami w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK.
Decyzje organizatorów są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu.
Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie oddziałowej http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html oraz na portalu ZG PZK. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu podczas corocznego spotkania krótkofalowców, organizowanego przez Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SITG w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy OT-31 PZK.

Award manager Wiesław SQ9V roześle dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, nieobecnych na spotkaniu oraz dyplomy uczestnictwa w postaci pliku do wydruku (e-dyplom).

W imieniu komisji konkursu edycji 2017,
Gienek SQ9HZM

Powrót do strony głównej