Powrót do strony głównej


Wykaz nadesłanych logów

stan na 19 listopada 2016 - 50 logów (34 stacje ROP)

3Z3AHK, DL/SP2UUU, HF31ROT, SP1DMD, SP3FTA, SP3KYY, SP4KHM, SP4KSY, SP5PAT, SP5PMD, SP5UGP, SP5X, SP6BBE, SP9-31044, SP9AHB, SP9CTH, SP9EYX, SP9FRZ, SP9GFI, SP9KVC, SP9LDP, SP9LJD, SP9MDY, SP9MQG, SP9PRO, SP9QMH, SP9QMP, SP9RCF, SP9REP, SP9UOP, SP9WZJ, SQ2AHL, SQ5ABG, SQ7EWZ, SQ8JLS, SQ8PIW, SQ9ANT, SQ9DXT, SQ9HZM, SQ9JKG, SQ9JXI, SQ9KRC, SQ9KRD, SQ9LBE, SQ9MZ, SQ9NJ, SQ9NOS, SQ9S, SQ9SBA, SQ9V.Regulamin konkursu - Dni aktywności krótkofalowców Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT-31) oraz Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (dawniej ROW)

Niniejszy regulamin do pobrania .pdf 287 kB, do pobrania .docx 16 kB


Organizator w 2016 roku - Klub Krótkofalowców SP9PRO przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku.

Cel konkursu - aktywizacja krótkofalowców OT-31 PZK, gmin oraz powiatów, popularyzacja stacji ROP na pasmach amatorskich.

Termin - pierwszy weekend przypadający po dniu 2 listopada. W roku 2016 są to dni 5 i 6 listopada.
5 listopada 2016, sobota, 15.00 - 21.00 UTC
6 listopada 2016, niedziela, 06.00 - 11.00 UTC

Pasma: 80 m oraz 40 m.

Emisje: SSB/CW/DIGI

Łączności - każda stacja biorąca udział w konkursie nawiązuje łączności ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami, zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP.
Z tą samą stacją można przeprowadzić po jednym QSO, każdym rodzajem emisji (DIGI - wszystkie rodzaje emisji cyfrowych traktowane jako jedna), na każdym paśmie odrębnie.

Do stacji ROP zaliczamy stacje amatorskie:
- stacje z terenu powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, z miast powiatów: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor
- stacje pracowników i emerytów kopalń Borynia, Chwałowice, Jankowice, Jas-Mos, Krupiński, Marcel, Pniówek, Rydułtowy-Anna, Zofiówka
- wszystkie stacje członków oraz klubów OT-31 PZK w Rybniku

Wymiana raportów:
- stacje ROP podają RST + skrót gminy (według PGA) + literę R
- stacje spoza ROP podają RST + skrót gminy (według PGA)
- stacje zagraniczne podają RST + kolejny numer łączności w konkursie (01, ..)

Punktacja:
- QSO ze stacją HF31ROT - 4 pkt
- QSO ze stacją ROP - 2 pkt
- QSO z pozostałymi stacjami - 1 pkt

Kategorie:
stacje spoza ROP:
A - SSB
B - SSB + CW
C - SSB + CW + DIGI

D - Nasłuchowcy MIXED, klasyfikacja łącznie ROP i spoza ROP
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu korespondentów.
Ten sam znak stacji nie może powtarzać się w logu częściej niż jednokrotnie podczas każdej godziny konkursu, maksymalnie 11 razy.

stacje ROP:
E - ROP SSB
F - ROP SSB + CW
G - ROP SSB + CW + DIGI

Dzienniki - wyłącznie w postaci pliku cabrillo (nasłuchowcy dowolny plik tekstowy) należy przesłać na adres sq9mz@sq9mz.pl (rezerwowy adres hrs@wp.pl) w terminie dwóch tygodni, do dnia 19 listopada 2016 r.
Log powinien zawierać pasmo, emisję, datę, czas UTC, znak korespondenta oraz raporty. E-mail z logiem w postaci załącznika powinien w polu "temat" zawierać znak stacji oraz kategorię, np. SP9PRO_E.
Każdy uczestnik deklaruje udział w jednej kategorii. QSO nie zalicza się w przypadku: braku logu korespondenta, różnicy czasu w logach powyżej 5 minut. Podczas pracy w konkursie obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100 W.

Nagrody w kategoriach:
- za pierwsze 1 miejsce, puchar
- za pierwsze 3 miejsca, dyplom papierowy
ponadto
- za przeprowadzenie minimum 20 łączności, dyplom uczestnika w postaci pliku do wydruku

Konkurs "Dni Aktywności stacji ROP" będzie organizowany corocznie przez kolejne kluby zrzeszone w Rybnickim Oddziale Terenowym PZK.
Decyzje organizatorów są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu.
Stacja organizatora SP9PRO oraz HF31ROT nie będą klasyfikowane.
Regulamin oraz wyniki będą publikowane na stronie oddziałowej http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html oraz na portalu ZG PZK. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu podczas corocznego spotkania krótkofalowców organizowanego przez Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SITG w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy OT31 PZK.

Award manager Wiesław SQ9V roześle dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, nieobecnych na spotkaniu oraz dyplomy uczestnictwa w postaci pliku do wydruku.

W imieniu komisji konkursu edycji 2016,
Henryk SQ9MZ

Powrót do strony głównej