Strona główna - Dla początkujących - Nadawcy SP - Nadawcy SO, SQ, SWLs
Zarząd - Linki - Ham Spirit - Zawody Rybnickie
Biblioteka Krótkofalowca

Wydawnictwa krótkofalarskie Krzysztofa OE1KDA

Opracowania niniejsze mogą być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach komputerowych pod warunkiem nie dokonywania w nim żadnych zmian i nie usuwania nazwiska autora. Na rozpowszechnianie na innych zasadach konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody autora.
(8kB)

Udostępniamy 57 opracowań w formie PDF do pobrania lub przeglądnięcia on-line.

Strona główna - Dla początkujących - Nadawcy SP - Nadawcy SO, SQ, SWLs
Zarząd - Linki - Ham Spirit - Konkurs Rybnicki
Biblioteka krótkofalowca