Powrót do strony głównej         english version


Akcja dyplomowa - Pierwsze Powstanie Śląskie

KU CHWALE TYM, KTÓRZY PRZELEWAJĄC WŁASNĄ KREW W WALKACH O POWRÓT GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY NIE WAHALI SIĘ ZŁOŻYĆ W OFIERZE SWEGO ŻYCIA.


Krótkofalarska akcja dyplomowa "I Powstanie Śląskie", nawiązuje do ustanowionego przez Sejm RP Roku Powstań Śląskich, a przez Sejmik Województwa Śląskiego - Roku Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, i ma na celu propagowanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z Powstaniami Śląskimi.


W tym roku mija 100 lat od wybuchu I Powstania Śląskiego. Powstanie to, pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka, wybuchło samorzutnie 16 sierpnia 1919 r. w związku z aresztowaniem przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była masakra górników z kopalni "Mysłowice", którzy domagali się zaległych wypłat. Kiedy 15 sierpnia 1919 r. tłum wtargnął przez bramę, niemieckie wojsko otworzyło ogień. Zginęło wtedy siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletni chłopiec.

Powstanie objęło głównie ówczesne powiaty: pszczyński i rybnicki oraz część okręgu przemysłowego. Powstanie stłumione zostało przez Niemców do 26 sierpnia 1919 r. Rząd Polski, który był zaangażowany militarnie w wojnę polsko-bolszewicką, nie mógł wesprzeć tego powstania. Nieprzygotowane organizacyjnie powstanie nie zakończyło się sukcesem, zwróciło jednak uwagę międzynarodowej społeczności na sprawę Śląska. Pod jej naciskiem Niemcy ogłosili amnestię dla uczestników powstania.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, przy współudziale Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK w Pszowie, Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KDU w Tarnowskich Górach, HKŁ Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - SP9ZHP oraz Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZHR
organizowana jest od 15 sierpnia (00:00 UTC) do 15 września 2019 r. (23:59 UTC) krótkofalarska akcja dyplomowa pod nazwą: "I Powstanie Śląskie"


Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania na stronie logSp
Stacje przydzielające punkty do dyplomu proszone są o przesyłanie wszystkich swoich logów za ten okres na bieżąco na platformę "logSp". Zapewni to sprawne wydawanie dyplomu. Koordynatorem akcji jest Marek SP9HTY. sp9hty@interia.pl