Powrót do strony głównej


Regulamin Dyplomu Jubileuszowego

90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny" składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK: OT-06, OT-29, OT-31, OT-50.

2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.

3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa śląskiego (G).

4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach 1.06-30.06 2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Niezaliczane są łączności przez przemienniki, cross-band, echolink i modulacją mieszaną.

5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.
- nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów dla uczestnika spoza Górnego Śląska.
- nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa śląskiego (G).
- nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
- dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów.
- w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

6. Punktacja dyplomowa
Za łączność ze stacją okolicznościową organizatorów: HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM - 20 pkt.
Za łączność ze stacją pracującą z województwa śląskiego 5 pkt.

7. Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:
Stacje z SP - 90 pkt
          EU - 60 pkt
          DX - 40 pkt

8. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e-mail nadawcy i jest bezpłatny.

9. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres SQ9V@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail.

10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi 1.09.2017 r.

11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do kolegi Marka SP9HTY, który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.

Powrót do strony głównej